Disclaimer
 Home    Disclaimer

DISCLAIMER VOOR TERIELEMAKELAARDIJ.NL

De website www.terielemakelaardij.nl (Kamer van Koophandel 24451330), hierna te noemen terielemakelaardij.nl, publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Te Riele Makelaardij en derden zijn aangeleverd. Terielemakelaardij.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op terielemakelaardij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Te Riele Makelaardij.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op terielemakelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Te Riele Makelaardij.
In het bijzonder zijn alle prijzen op terielemakelaardij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Te Riele Makelaardij. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Te Riele Makelaardij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.